top of page

รถเทรลเลอร์

ผลิตภัณฑ์: รถเทรลเลอร์ หรือ รถพ่วงและรถกึ่งพ่วง ตามการใช้งาน

RCK มีผลิตภัณฑ์รถเทรลเลอร์ตอบโจทย์ การใช้งานของลูกค้า ตามการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์รถเทรลเลอร์ หรือ รถพ่วงและรถกึ่งพ่วงของ RCK ออกแบบและผลิตเพื่อตอบสนองการใช้งานและการขนส่งประเภทต่างๆ อาทิ รถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เพื่อขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ รถกึ่งพ่วงพื้นเรียบเพื่อจนส่งสินค้าประเภทเหล็ก วัสดุก่อสร้างหรือสินค้าเอนกประสงค์ตามการใช้งาน รถดั้ม 6 ล้อและรถดั้ม 10 ล้อเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร รถแท็งก์สำหรับขนส่งสารเคมี น้ำมัน วัตถุอันตราย รวมถึงรถกึ่งพ่วงชานต่ำเพื่อใช้การขนส่งเคลื่อนย้ายเครื่องจักรขนาดใหญ่หรือรถที่กฎหมายห้ามวิ่งบนท้องถนน โดยการออกแบบและผลิตคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานที่ลูกค้าได้รับเป็นหลักสำคัญ

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ก้างปลา 2เพลา สีน้ำเงิน.png

รถกึ่งพ่วง
บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์

กระบะดั๊ม 6 ล้อ copy.png

รถกระบะดัมพ์ 6 ล้อ

พื้นเรียบ 3 เพลา น้ำเงิน copy.png

รถกึ่งพ่วงพื้นเรียบ

กระบะดั๊ม 10 ล้อ copy.png

รถกระบะดัมพ์ 10 ล้อ

ผ้าใบรูดข้างสีน้ำเงิน copy.png

รถกึ่งพ่วงผ้าใบรูดข้าง

กระบะดั๊มพ์

รถพ่วงกระบะดัมพ์ แม่-ลูก

รถบรรทุกสินค้า

รถพ่วงบรรทุก

รถบรรทุกรถยนต์ 10 ล้อ copy.png

รถบรรทุกรถยนต์

โลเบด

รถกึ่งพ่วงชานต่ำ

รถกึ่งพ่วงแท้งค์ .png

รถกึ่งพ่วงบรรทุกน้ำมัน

แทงค์มะตอย di-cut.png

รถกึ่งพ่วงบรรทุกยางมะตอย

bottom of page