เกี่ยวกับเรา

อาร์ซีเค รุ่งเจริญ มีการผลิตและจำหน่ายรถพ่วงและรถกึ่งพ่วงมามากกว่า 30 ปี เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า เราไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนา วันนี้เราขยายฐานการผลิต พร้อมกับชื่อใหม่ "อาร์ ซี เค อินดัสตรี" เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่าย รถพ่วง รถกึ่งพ่วง และตัวถังรถบรรทุกมากมายหลายรุ่น อาทิ รถเทรลเลอร์ รถบรรทุกวัตถุอันตราย รถบรรทุกรถยนต์ รถดัมพ์ และตัวถังรถบรรทุกแบบพิเศษ ที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้า และผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

RCK รุ่งเจริญ

นโยบายคุณภาพ

บริษัท อาร์ ซี เค  อินดัสตรี จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยี

ที่ทันสมัย เพื่อนำมาซึ่งสินค้าที่มีคุณภาพ การส่งมอบตรงต่อเวลา เพื่อตอบสนองความพึงพอใจ

ของลูกค้า โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมุ่งมั่นพัฒนาการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์

"เป็นผู้นำในการผลิต จำหน่ายและส่งออกรถพ่วง รถกึ่งพ่วงและตัวถังรถบรรทุกที่มีนวัตกรรม
และกระบวนการผลิต"

พันธกิจ

1.  มุ่งมั่นผลิตสินค้าคุณภาพ ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม ส่งมอบสินค้าตรงเวลา และให้บริการเป็นเลิศ

2.  มุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูง และมีความประหยัด

      ทางเศรษฐกิจ สามารถแข่งขัน รูปลักษณ์สวยงามคงทน มุ่งมั่นความสัมพันธ์ลูกค้าเดิม

      สร้างเสริมลูกค้าใหม่ให้กว้างไกลถึงอาเซียน

3.  มุ่งมั่นรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมอย่างมีจริยธรรม ปฏิบัติตามกฏหมายและข้อกำหนด

      ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางสากลและส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืน

4.  มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้วยการพัฒนาบุคลากร และการจัดการอย่างต่อเนื่องด้วยระบบ DIGITAL 4.0

โรงงานผลิตได้มาตรฐาน

ISO9001 : 2015

ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำ

บริษัท อาร์ ซี เค อินดัสตรี จำกัด

สำนักงานใหญ่ และ โรงงาน

377 หมู่ 7 ตำบลบ่อวิน  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 20230

โทรศัพท์: 038-182-555

แผนที่

สำนักงานขายและศูนย์บริการ (RCK PARK)

352/13 หมู่ 8 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 20110

Email: crm@rckindustry.com   Hotline: 061-095-5599

แผนที่

061-095-5599

MSG
Line OA

@rck-trailer

©2021 by RCK Industry