top of page

กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง

พื้นเรียบ 16 9.png

รถกึ่งพ่วงพื้นเรียบ

โลเบด.png

รถกึ่งพ่วงชานต่ำ

ดัมพ์ 6.png

กระบะดัมพ์ติดตั้งบนรถ 6 ล้อ

ดัมพ์ 10.png

กระบะดัมพ์ติดตั้งบนรถ 10 ล้อ

พ่วงดัมพ์.png

รถพ่วงกระบะดัมพ์ 3 เพลา

bottom of page