รถกึ่งพ่วงชานต่ำ

ขนาด รถกึ่งพ่วงชานต่ำ 4 เพลา 

หน่วย : มม.

ขนาด รถกึ่งพ่วงชานต่ำ 5 เพลา 

ขนาด รถกึ่งพ่วงชานต่ำ 6 เพลา 

ขนาด รถกึ่งพ่วงชานต่ำ 7 เพลา 

รายละเอียดทางเทคนิค

หน่วย: มิลลิเมตร

การรับประกัน

Warranty 3 years.png
Line OA

@rck-trailer

Call
Messenger

ผลิตภัณฑ์อื่นที่น่าสนใจ

บริษัท อาร์ ซี เค อินดัสตรี จำกัด

สำนักงานใหญ่ และ โรงงาน

377 หมู่ 7 ตำบลบ่อวิน  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 20230

โทรศัพท์: 038-182-555

แผนที่

สำนักงานขายและศูนย์บริการ (RCK PARK)

352/13 หมู่ 8 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 20110

Email: crm@rckindustry.com   Hotline: 061-095-5599

แผนที่

061-095-5599

MSG
Line OA

@rck-trailer

©2021 by RCK Industry