top of page

รถพ่วง รถกึ่งพ่วง

กลุ่มโลจิสติกส์

ก้างปลา 2เพลา สีน้ำเงิน.png

รถพ่วง กึ่งพ่วง

บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์

รถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์  ผลิตจากโรงงานทันสมัยที่ได้มาตรฐาน รถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ RCK ออกแบบโดยวิศวะกรชำนาญการ ด้วยซอฟแวร์การออกแบบ Solidworks ตัวรถโครงคัสซี 

รถบรรทุกสินค้าแม่ลูกสีขาว copy.png

รถพ่วงบรรทุก

รถพ่วงบรรทุก  ผลิตจากโรงงานทันสมัยที่ได้มาตรฐาน รถพ่วงบรรทุก RCK ออกแบบโดยวิศวะกรชำนาญการ ด้วยซอฟแวร์การออกแบบ Solidworks ตัวรถโครงคัสซี 

พื้นเรียบ 3 เพลา น้ำเงิน copy.png

รถพ่วง กึ่งพ่วง

พื้นเรียบ

รถกึ่งพ่วงพื้นเรียบ รถพ่วงพื้นเรียบ RCK ผลิตจากโรงงานทันสมัยที่ได้มาตรฐาน ISO9001:2015 ทำให้ได้ตัวรถที่ปราณีต รถจาก RCK ออกแบบโดยวิศวะกรชำนาญการ ด้วยซอฟแวร์การออกแบบ Solidworks งานเชื่อม JIG 360 องศา 

ผ้าใบรูดข้างสีน้ำเงิน copy.png

รถกึ่งพ่วงผ้าใบรูดข้าง

รถกึ่งพ่วงผ้าใบรูดข้าง  ผลิตจากโรงงานทันสมัยที่ได้มาตรฐาน รถกึ่งพ่วงผ้าใบรูดข้าง RCK ออกแบบโดยวิศวะกรชำนาญการ ด้วยซอฟแวร์การออกแบบ Solidworks ตัวรถโครงคัสซี 

bottom of page