รถเทรลเลอร์

ผลิตภัณฑ์: รถเทรลเลอร์ รถพ่วง รถกึ่งพ่วง  ดั้มบรรทุก สำหรับ รถหัวลาก รถบรรทุก รถขนส่ง  รถสิบล้อ รถหกล้อ

RCK มีผลิตภัณฑ์ เทรลเลอร์ รถพ่วง รถกึ่งพ่วง ดั้มบรรทุก ตอบโจทย์ รถขนส่ง  ลูกค้าหลากหลายการใช้งานบรรทุก 

ผลิตภัณฑ์ที่ RCK สร้างสรร  รถกึ่งพ่วงพื้นเรียบ กลุ่มรถกึ่งพ่วงพื้นต่ำ กลุ่มรถพ่วง รถบรรทุกรถยนต์ ทั้งขนาดบรรทุกได้ 11 คัน และ 8 คัน กลุ่มกระบะรถบรรทุก ทั้งรถพ่วงกระบะและรถกึ่งพ่วงกระบะ กลุ่มรถพ่วงกระบะดัมพ์ และรถกึ่งพ่วงกระบะดัมพ์ กลุ่มแท็งค์บรรทุกน้ำมัน ทั้งในส่วนรถกึ่งพ่วงแท็งค์บรรทุกน้ำมันและรถกึ่งพ่วง/รถพ่วงแท็งค์บรรทุกของเหลว กลุ่มแท็งค์บรรทุกวัตถุอันตราย รวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์เฉพาะด้านการขนส่ง ที่ลูกค้าเฉพาะรายให้เราออกแบบและผลิตตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์กลุ่มธุรกิจ

ก้างปลา 2เพลา สีน้ำเงิน.png

กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์

กระบะดั๊มพ์

ธุรกิจขนส่งผลผลิตการเกษตร

โลเบด

ธุรกิจงานก่อสร้าง

ธุรกิจขนส่งน้ำมัน สารเคมี วัตถุอันตราย

ธุรกิจขนส่งยานยนตร์

©2020 by RCK Industry

MSG
Line OA-01.png