RCK พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำการเช่าซื้อสินค้าของ RCK  สะดวก อนุมัติเร็ว

หมายเหตุ: เป็นเพียงการคำนวนเบื้องต้น  รายละเอียดขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินแต่ละแห่ง

โปรแกรมคำนวณอัตราผ่อนชำระ